Care Breed

Care Breed serien är skapad med fokus på avelsstoet och hennes föl, från det att stoet blir dräktigt, till det att fölet blir unghäst upp till omkring 3 år gammalt. Den optimala sammansättningen av noggrant utvalda ingredienser, energi, proteiner, vitaminer och mineraler är ett fundament till en sund och hållbar häst som senare kan prestera som ridhäst. Avels- och unghästar har andra behov än sporthästar, därför har vi utvecklat en serie med fokus på just detta. En unik sammansättning av vitaminer och mineraler säkerställer en sund tillväxt och skapar en bra bas för en hälsosam, välmående och välfungerande häst.
Optimal CupOptimal CupGrow MixGrow Mix
Breed MixBreed Mix