Care Extra

Care Extra är en serie kompletterande produkter för daglig utfodring. Koncentrerat kosttillskott av vitaminer och mineraler i olika former är nödvändigt för att säkra hästens intag av de vitala näringsämnen. Det kan vara om hästen är mycket känslig för att öka i vikt, går på sommarbete eller om den av andra skäl inte får full täckning av ett fulltäckande foder.

Denna unika serie är utvecklad till hästar med speciella eller specifika behov. Det kan vara överviktiga hästar, raser med särskilda behov, hästar som presterar på minimal nivå eller som av olika orsaker ska vila. Serien innehåller sju produkter: Condition Mix, Light Mix Zero, Icelander Mix, Optimal Cup, Mineral Mix Allround, Vitabar och Horse-lik.
Optimal CupOptimal CupMineral Mix allroundMineral Mix allround
Muscle BoostMuscle BoostGar LikGar Lik
Linex PlusLinex PlusHorse LikHorse Lik