AVEVE Danmarks politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata

Generelt om oplysninger
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan AVEVE Danmark behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på AVEVE Danmarks hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

Hvilke persondata modtager AVEVE Danmark?
AVEVE Danmark registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.
Når du færdes på AVEVE Danmark hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.
Ønsker du ikke at AVEVE Danmark behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?
AVEVE Danmark bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.
Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.
AVEVE Danmark behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver AVEVE Danmark personoplysninger til?
De personoplysninger, du afgiver til AVEVE Danmark som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.
Vores data opbevares og beskyttes i en netløsning, der er baseret i EU, og der forefindes en Databehandleraftale. Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?
AVEVE Danmark er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. AVEVE Danmark træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer.

Særligt om cookies
Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du AVEVE Danmark brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.
Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Dine rettigheder
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.
Hvis du har spørgsmål til AVEVE Danmark behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til AVEVE Danmark per telefon, e-mail eller post.

Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til AVEVE Danmark at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet